You are currently viewing Årsmöte, OBS NY PLATS
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Årsmöte, OBS NY PLATS

Start date: February 13, 2021
End date: March 23, 2021
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Gibraltargatan 7
Barn & Ungdomar | Vuxen

Trots inställd träning behöver vi hålla årsmöte. Alla medlemmar är välkomna till

Nordbro AB
Gibraltargatan 7
211 18 Malmö

måndagen den 22/3 kl 18:00