Smygträna?! Ja tack!

Start date: April 28, 2021
End date: May 30, 2021
Time: 12:00 am - 12:00 am

Vi börjar smygträna lite den 5/5 på Johannesskolan.

Jag kommer att vara på plats kl. 17…

Tanken är det blir pass resten av maj, sedan får vi inte hyra in hos över sommaren.