OM OSS

Malmö Wing Tsun grundades år 1992 och utvecklades i flera år av Sifu Henrik Nilsson innan han lämnade över klubben till oss år 2018. Idag erbjuder vi träning i allt från Kung Fu för självförsvar, barn- och ungdomsträning till fitness och hälsoträning. 

Hos oss lär  vi ut kunskap och övningar som främjar både kropp och sinne. För de yngre vävs traditionell kung fu samman med lek. Våra Kung fu ungdomar bygger upp  frisk och enstående stark fysik, rörlighet,vilja, fokus och självförsvar. Träningen för unga är en anpassad stil av Kung fu, något olik den strikt traditionella: Träningen sträcker sig över flera Kung fu – stilars gränser och innehåller även de mest moderna metoderna för ökad styrka, rörlighet, balans, fokus och självförtroende.

Vad är traditionellt Wing Tsun?

Jag har här tänkt försöka ge en snabb introduktion till vad Wing Tsun kung fu är, det är dock inte lätt att kondensera över 300 års tradition till en och en halv A4. Wing Tsun är ett sydkinesiskt kampsystem. Systemet består av ett antal former, träningsmetoder och principer för att skapa en effektiv struktur och ge en metod för hur kamp ska utföras, en sorts taktik kan man säga. Systemet är även till för att ge utövaren en bättre hälsa, hållning, kondition och må bra i sin kropp.

I träningen använder vi oss mycket av partnerövningar för att ge en förståelse av systemet samt träna mot motståndare. En viktig aspekt är att kunna “spela” kung fu. Dvs att vi har en struktur där vi alla, nybörjare som avancerade kan testa vårt kunnande utan att riskera att skada varandra. Mycket vikt läggs även vid att man som utövare förstår och kan förhålla sig till centrumlinjen. En linje som dras från kroppens mitt och markerar var utövarens centrum är. Inom Wing Tsun använder vi oss mycket av känseln, detta för att vi har kommit fram till att synen är för långsam och begränsad när det gäller att vara vårt enda sätt att ta in och hantera information i en kampsituation.

Wing Tsun som system är aggresivt, detta för att utövaren ska kunna vara fredlig. Vi vill att de som tränar ska uppleva att de kan lita på systemet och inte behöva bygga upp sin egen aggressivitet. Vi vill uppnå en situation där vi kan avsluta en situation innan den hinner uppstå.

Principerna är:
Gå framåt när vägen är fri.
När motståndaren blockerar vägen, klistra vid denne. Om du möts av en större kraft ge efter.
Följ efter när fienden retirerar.

Kraftprinciperna är:
 -Gör dig av med din egen kraft.
 -Gör dig av med motståndarens kraft.
 -Använd motståndarens kraft.
 -Lägg till din egen kraft.

Ett antal motton används även för att beskriva olika aspekter av systemet tex. Stöt som ett spjut. Slå som en explosion. Tan Sao flyter till hälften och sjunker till hälften.

×
×

Cart