Mer om Wing Tsun

Wing Tsun – en pärla bland stilar.

Wing Tsun denna sydkinesiska stil som då den nämns alltid väcker starka känslor inom kampsportsvärlden. Med sin direkthet och effektivitet tillika sitt våldsamma historiska arv är denna stil ett märkligt fenomen av total harmoni och explosivt våld. Få andra system kan mäta sig med Wing Tsun stilens effektivitet och logik. Är detta vad man kallar en inre stil eller är det en extern yttre stil? Denna fråga är svår att svara på då systemet spänner ut sig över hela räckvidden av kampkonst. Likt Tao kan man inte definiera Wing Tsun och placera den i ett fack som vi västerlänningar gärna vill. När man försöker finna det rätta Tao har det redan undflutit en och ens gissningar blir just bara gissningar.

Mest känner kampsportsvärlden till Wing Tsun för dess rapidsnabba kedjeslag, dess aggressivitet och dess Chi-Sao. Redan här smög sig en definition in som en vanlig svensk inte har en aning om. För att förtydliga så har inte många kampsportare, som inte tränat Wing Tsun, någon aning heller vad Chi-Sao är. Många versioner, under årens lopp, har jag fått av kampsportare som trott sig veta vad Chi-Sao är. Alla har de varit ute och cyklat. Varför? Chi-Sao och Wing Tsun är inte lätt även om det i stilens inneboende koncept sägs att det ska gå snabbt att lära sig. Hur hänger nu detta ihop? Inom Wing Tsun finns en dualism som är så typisk för det kinesiska samhället. Allting hänger samman av sina motsatspooler Ying & Yang, så även detta kinesiska system Wing Tsun. En person som bemästrat Wing Tsun är sannerligen en riktig mästare i kung fu.

Hur kommer det sig att en fredlig buddhistnunna har skapat det mest aggressiva och effektivaste kampsystemet i världen? Om detta tvistar de lärde och vi kommer förmodligen aldrig att få veta svaret då det är dolt i historien. Vad det däremot ger oss är en stark indikation på att detta system är annorlunda från alla andra system. Wing Tsun har något som andra system inte har. Gamla ordspråk kommer här väl till hands. Det man inte förstår hånar man och det som är annorlunda är man rädd för. Utomstående har under alla tider försökt klanka ner på systemet och försökt hitta dess svaghet. Vad ska man säga? Åter igen ser vi här människor som försöker att finna det rätta Tao. Vad de inte förstår är att de genom att attackerar Wing Tsuns logik attackerar sina egna fördomar och sina egna svagheter. Detta är något som ligger inneboende i den taoistiska strukturen. Om inte detta är det ultimata självförsvaret så vet jag inte vad det i annat fall skulle vara. Detta inom taoismen kallas Wu-Wei, icke varandet. Det är detta som gör Wing Tsun så mycket skarpare och effektivare än många andra system. Det är inte en samling fysiska övningar utan det är en förståelse av helheten. Denna helhet manifesterar sig sedan i fysisk form via sina principer. När det gäller kamp får principerna en viss form, och gäller det kinesisk medicin får den en annan, men utgångspunkten är densamma.
Så fort motståndaren anfaller går Wing Tsun utövaren till anfall, detta med de mest direkta attackerna som finns dvs. raka attacker mot strupe och ansikte. Snabbaste och kortaste vägen mellan två punkter är en rak linje. Är nu detta allt Wing Tsun har att komma med? Givetvis inte! Detta är bara en sida av Wing Tsun. I motsats till den direkta aggressiva attacken har vi då Chi-Sao, denna passiva, eftergivande och kännande aspekten av systemet. Instrumentet som känner av motståndarens minsta rörelse och intuition. Instrumentet som gör så att motståndaren får känslan av att Wing Tsun utövaren kan läsa hans tankar. Kroppens nervsystem är ett otroligt maskineri som utvecklats genom evolutionen till ett enastående mästerverk. Wing Tsun utnyttjar denna evolution till max genom sina kunskaper i Chi Sao.

Nu är det så bra med Chi Sao att det ger en ett så bra övertag att man inte behöver använda sig av sina attacker. Den stora fördelen med Chi Sao är först och främst att motståndaren inte kan träffa en med sina attacker. Med Chi-Sao uppstår en säkerhet mitt i stridens hetta som gör att en liten person kan vinna över en större och starkare. På några sekunder har man smulat sönder antagonistens hela anfallstanke och denne har nu fullt upp med att skydda sig. Wing Tsun har vänt antagonistens elaka handling och tanke mot sig själv. Ju elakare tanke .

Så glöm inte att alltid vara snäll!

Text: Sifu henrik Nilsson

×
×

Cart