Wude 武 德 / Etik och Moral för Kung Fu utövare

Traditionellt sätt handlar kung fu inte endast om förmågan av självförsvar eller mental träning, utan det har ett uppbyggd system av Etik och Moral. Förmågan hos en skicklig Kung Fu utövare bär med sig ett oerhört ansvar. Detta var anledningen till att många Kung Fu mästare traditionellt sätt först försäkrade sig om att deras elever hade hög moral, innan de lärde dem någon kunskap. 

En kung fu mästares 10 dygder

Handling

1. Li 禮/ Respekt – Respekt mot sig själv, sin mästare och alla.

2. Qian 謙/ Ödmjukhet – Var ödmjuk i vinst eller förlust, mot gamla som unga.

3. Yi 義/ Rättfärdighet – Tal, tanke och förhandling ska inte användas för att skada eller såra.

4. Xin 信/ Ansvar – Ta ansvar för allt du gör, säger och tänker sam din egen träning.

5. Cheng 誠/ Hjälpsamhet – Dela med dig av din kunskap och hjälpa de som är i nöd.

Sinne

1. Yong 勇/ Mod – Att med ett stadigt sinne kunna möta och frigöra sig från sina rädslor.

2. Zhi 志/ Viljestyrka – Intentionen och ambitionen att påbörja det man bestämt sig för.

3. Ren 忍/ Tålamod – Klara av att lugnt agera på rätt sätt vid rätt tillfälle

4. Yi 毅/ Ihärdighet – Stabil ihärdighet och vilja att avsluta det man påbörjat. 

5. Heng 恒/ Uthärdande – Förmågan att kunna utstå fysiska och emotionella svårigheter

Wu de bidrar till att man kan nå högsta nivån av kung fu

×
×

Cart