Wing Tsun Graderingssystem

Försvarsprinciper

Kraftanvändning

Former

Formerna i Wing Tsun är rörelsemönster som programmerar din kropp till anatomiskt korrekta försvarstekniker och lär dig ha strukturell kraft men samtidigt dynamik och mjukhet i kroppen. Vapenformerna är nuförtiden främst till för att utveckla kroppen och den obeväpnade kampkonsten vidare.

Handformer (obeväpnade)

Former med redskap

Grader

Wing Tsuns grader kan ses som kurser, snarare än en hierarki. Varje grad innehåller tekniker och skickligheter som tränas in för att man ska kunna komma till nästa steg i sin utveckling. Detta träningsprogram ses som en av Wing Tsuns största innovationer, som gjort stilen mer tillgänglig för vanliga människor med jobb och andra ansvar.

  • Instruktör / Hjälpinstruktör: Efter grad 6 kan en hängiven elev agera hjälpinstruktör för de tidigare graderna på träningspass. Efter grad 10 kan en elev vara lämplig som instruktör med egna lektioner.

1 - 4

Fokus på snabbt, aggressivt försvar och att reagera på visuella intryck. Enkla försvar på vanliga anfall. Stilens fotarbete, kedjeslag (snabba, upprepade slag) och grundläggande sparkar bemästras i dessa grader.

5 - 9

Här tränar du mer på Wing Tsuns unika känselövningar (Chi Sau) som lär dig reagera mer effektivt på kollisioner med armar och ben. Du lär dig nu lösa svårare angreppssituationer mot en tränad motståndare. Med känseln som hjälpmedel blir det enklare att använda motståndarens kraft mot honom.

10 - 12

Vid dessa grader testar du dina färdigheter i fri kamp mot enstaka och flera tränade motståndare samtidigt, samt försvarstekniker och strategier mot beväpnade motståndare.

Instruktörsgrader

Teknikergrader 1 - 4

Här börjar den mer självständiga träningen i stilen. Vid dessa grader tränar du på Biu Tze-formen och Wing Tsuns mer avancerade Chi Sau-rutiner för att lära in ännu snabbare handtekniker. Slutligen lär du dig träningsformen till trädockan, Muk Yan Jong.

Praktikergrader 5 - 8

I dessa grader lär du dig de sista delarna av stilen, långstav och dubbla svärd, och tränar på att utföra stilen med mästerligt flyt. Dessa grader är mästarnivån.

Filosofgrader 9 - 11

Vid dessa grader tar stilen en mer filosofisk, mental och andlig vändning. Här ska du själv reflektera över stilen på ett djupare plan, samt ständigt söka förbättring.

Uniform

Uniformen innebär T-shirt och byxor, för att du som nybörjare enklare ska kunna se vem du kan be om hjälp och på vilken nivå. Utöver T-shirts och byxor tillkommer även traditionell Wing Tsun-dräkt till utövare med teknikergrad.

×
×

Cart