Årsmöte för verksamhetsåret 2018

Start date: December 5, 2018
End date: January 21, 2019
Time: 12:00 am - 12:00 am
Barn & Ungdomar | Vuxen

En liten förvarning om att årsmötet för föreningen hålls den 21 januari 2019 kl. 18.

Alla är välkomna till detta möte och framförallt medlemmar som även får rösta.

Platsen för detta blir Glasbrukshallen.

Eventuella saker att ta upp under punkten övrigt lämnas med fördel till kassor@wing-tsun.se eller i samband med mötets öppnande.