Pass för äldre!

Date: April 3, 2023
Time: 12:00 am - 12:00 am
Barn & Ungdomar

Höstterminen 2023 kommer vi köra igång med Kung Fu pass för äldre (13+)

Vid intresse, anmäl dig genom att mejla oss

Kungfu.malmo@gmail.com

Alla är välkommna!